Alleen maar winnaars: De SIGRA Samenwerkingsaward 2019

09-12-19

Tijdens de SIGRA Arbeidsmarktconferentie werd voor de zesde keer de SIGRA Samenwerkingsaward uitgereikt. De jury award ging dit jaar naar Lidwien Schweitzer (Manager POH, Arkin) voor het project ‘Samen beter in Westerpark’. Dit jaar kon voor het eerst ook het publiek stemmen. De meeste stemmen gingen naar Marit Recourt (Jeugdarts, GGD Amsterdam) en daarmee was zij de eerste winnaar van de publieksprijs. 

Lidwien Schweitzer kreeg de jury award

vanwege haar bijdrage aan het intersectorale en organisatie-overstijgende initiatief ‘Samen beter in Westerpark’. Met ‘Samen beter in Westerpark’ zetten verschillende zorg- en welzijnsorganisaties zich gezamenlijk in op het gebied van positieve gezondheid en preventie op buurtniveau rondom het Westerpark.

Het publiek koos Marit Recourt als winnaar van de publieksprijs.

Als jeugdarts bij de GGD Amsterdam levert Marit een bijdrage aan een sterkere samenwerking tussen de verschillende hulporganisaties die zich bezighouden met de zorg en ondersteuning van premature kinderen en hun ouders. Het doel van de samenwerking is het ontlasten van zowel het premature kind als de ouders door o.a. het voorkomen van dubbele afspraken of het geven van meerdere adviezen aan de ouders.

Derde genomineerde: Paulien Brandt

De jury had uit de 14 nominaties (recordaantal!) een top 3 samengesteld. Naast Lidwien en Marit, was ook Paulien Brandt genomineerd.
Paulien werkt als verpleegkundig specialist bij de Parnassia Groep. Paulien deelt actief haar kennis en expertise over cognitieve stoornissen en probleemgedrag met de VVT-instellingen in midden Noord-Holland. Met als resultaat dat ouderen met psychogeriatrische stoornissen hoeven zij niet opgenomen te worden in een GGZ-instelling, maar in hun eigen vertrouwde omgeving geholpen kunnen worden.
Brandt

Bekijk hier de video van de drie genonimeerden. 

Over de SIGRA Samenwerkingsaward

De Samenwerkingsaward gaat elk jaar naar een project of zorg/welzijnsprofessional positieve bijdrage levert aan samenwerking in SIGRA-verband en:

• regionale samenwerking stimuleert en op gang brengt;
• hart heeft voor het vak en de cliënt of patiënt altijd voorop zet;
• een waardevolle bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg & welzijn door zijn/haar inzet voor cliënten en/of collega’s;
• zich actief inzet voor het gezamenlijk belang, domein- en organisatie-overstijgend opereert.

Tot slot willen wij de winnaars, maar ook alle genomineerden en degenen die hen hebben voorgedragen, hartelijk danken voor hun bijdrage en alle mooie initiatieven! Wij zoeken nog naar een leuke en goede manier om ook die initiatieven ook een goed podium te bieden. Hier volgt volgend jaar meer over.