Informatiebijeenkomst SectorplanPlus, tweede tijdvak

19-04-18
Informatiebijeenkomst SectorplanPlus tweede tijdvak

Vanaf 1 mei tot 15 juni as. kunt u via www.sectorplanplus.nl uw aanvraag indienen voor het tweede tijdvak van SectorplanPlus. Hoewel er veel overeenkomst is met de informatie die door ons verstrekt is v.w.b. het eerste tijdvak, zijn er ook enkele verschillen! SIGRA nodigt u allen daarom graag uit voor een nieuwe bijeenkomst op 2 mei as.

Landelijk is er voor het SectorplanPlus ruim 300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor vier jaar in meerdere tijdvakken, vanaf 2017. Ook voor dit tweede tijdvak wordt aan de vereniging SIGRA een bedrag ter beschikking gesteld, die SIGRA vervolgens weer op basis van ingediende plannen kan verdelen over de zorg- en welzijnsorganisaties. U kunt hier gebruik van maken.

Waaraan moet u voldoen?

Heeft u in december 2017 al een aanvraag ingediend voor het eerste tijdvak en wilt u opnieuw in aanmerking komen? Of wilt u als zorg- of welzijnsorganisatie voor de eerste keer een aanvraag doen voor de subsidie van het SectorplanPlus? Dat kan allebei. Een belangrijk uitgangspunt willen wij vooraf echter vermelden:

Alleenarbeidsorganisaties die binnen de definitie van de doelgroep vallen komen in aanmerking voor subsidie. Hiervoor moet u voldoen aan de volgende definitie:

Arbeidsorganisaties die actief zijn in de sector Zorg- en Welzijn waarvan de activiteiten geheel of gedeeltelijk bekostigd worden uit hoofde van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Alleen deze organisaties en met een Kamer van Koophandel(sub) SBI-code beginnend met 86, 87 of 88 komen voor deelname in aanmerking. Voor wat betreft de kinderopvang gaat dit dus alleen om de medische kinderdagverblijven! 

Informatiebijeenkomst SectorplanPlus tweede tijdvak

Datum: woensdag 2 mei 2018 Tijd: 14.30 – 17.00 uur In het Zaan Theater (Forbo Flotexzaal) Adres: Nicolaasstraat 3,1506 BB in Zaandam
Programma  14:15 uur Ontvangst gasten 14:30 uur Bijeenkomst 17:00 uur Einde bijeenkomst - vertrek gasten

Aanmelden

Stuur een e-mail met  (naam organisatie, uw naam, e-mailadres, telefoonnummer) naar SectorplanPlus@sigra.nl

Vragen
Heeft u nog vragen, dan kunt u via bovenstaand e-mailadres terecht bij Sacha Bakker, Nefide Keskin of Max Holtes.