Kandidaten gezocht voor de opleiding verpleegkundig specialist

07-04-22

De regio Noord-Holland Noord zoekt nieuwe kandidaten voor de opleiding. Samen met verschillende organisaties en opleidingsinstituten leiden we verpleegkundig specialisten op. Bijzonder aan deze opleiding is dat regionale leermeesters organisatie overstijgend de verpleegkundige in opleiding tot specialist (VIOS) kunnen opleiden. Daarnaast is er het laatste jaar een mooie stagecarrousel ontstaan waarbij de VIOS stage kan lopen op diverse afdelingen binnen verschillende organisaties.

De stages zijn divers
Het gaat hierbij om de medische zorg te leren coördineren op een somatische- en of psychogeriatrische of revalidatieafdeling onder hoofdbehandelaarschap van een verpleegkundig specialist tot ervaring opdoen als regiebehandelaar in samenwerking met één van de huisartsen binnen onze regio. Deze stagecarrousel is een grote verrijking voor de opleiding.

We hebben een goede samenwerking met de Hogeschool van Leiden en INHolland zodat we elk jaar een aantal opleidingsplekken mogen reserveren. Aanmelden en of meer informatie hierover? Neem contact op met Monique Deutekom m.deutekom@wzgsamen.nl

Wettelijke kaders
De beroepstitel heeft in 2012 voor de verpleegkundig specialist en physician assistant een formele vorm gekregen en aansluitend is dit op 1 september 2018 wettelijke verankerd in art 36 Wet BIG. Hiermee kregen de verpleegkundig specialist en physician assistant een zelfstandige bevoegdheid voor het indiceren, uitvoeren en delegeren van voorbehouden handelingen binnen het medisch domein. Binnen het medisch domein vallen ook de medisch inhoudelijke handelingen. Zoals aanvragen en interpreteren van onderzoeken en het stellen van een diagnose die los staan van de voorbehouden handeling.

Voor meer informatie over wettelijke kaders rondom de taakherschikking verwijzen je graag door naar dit artikel uit het vakblad van de Verpleegkundig Specialist, jaargang 17, nummer 1, maart 2022.