SIGRA-regio's leggen ambities en afspraken vast in actieplannen RAAT

14-02-18
SIGRA - RAAT

In samenwerking met het ministerie van VWS wordt er voor elke arbeidsmarktregio een actieplan opgezet om de tekorten in de Zorg- en Welzijnssector aan te pakken. Vanuit de verschillende subregio’s binnen SIGRA worden regionale ambities en afspraken vastgelegd in zogenaamde actieplannen (RAAT). In Noord-Holland Noord wordt RAAT gekoppeld aan het convenant ‘Toekomstbestendig opleiden in Noord-Holland Noord'.

Hierbij wordt op verschillende onderwerpen de samenwerking gezocht met onderwijs, gemeenten en zorgkantoor. 

De RAAT is onderverdeeld in 5 actielijnen die zijn afgeleid van de arbeidsmarktagenda 2023: 

  • Actielijn 1: Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit  

  • Actielijn 2: Positief beïnvloeden loopbaankeuze van jongeren en andere potentiële werknemers  

  • Actielijn 3: Verhogen van het opleidingsrendement         

  • Actielijn 4: Vergroten van de opleidingsmogelijkheden  

  • Actielijn 5: Beter benutten van beschikbaar potentieel en bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat 

Het onderschrijven   van de RAAT is een voorwaarde voor de toekenning van Sectorplanaanvragen. Voor Amsterdam is Anne de Boer projectleider, in de regio   Noord-Holland Noord Lisa Verhaar en voor de regio Zaanstreek-Waterland Mieke Peekel. Ook wordt in gezamenlijkheid met Samen Voor Betere Zorg een plan opgesteld voor   de regio Amstelland, projectleider hiervoor vanuit SIGRA is Anne de Boer.