RAAT Noord-Holland Noord

In de regio Noord-Holland Noord wordt al jarenlang regionaal en sectorbreed samengewerkt tussen zorg- en welzijnsorganisaties. In 2017 sloten de deelnemers het convenant ‘Toekomstbestendig opleiden in Noord-Holland Noord’. Doel van dit convenant is o.a. dat er minimaal 250 extra opleidingsplaatsen worden gerealiseerd in de regio binnen 3 jaar. De landelijke beweging RAAT is in NHN gekoppeld aan het convenant. De organisaties komen gezamenlijk in actie om te zorgen voor voldoende geïnspireerde en goed opgeleide professionals binnen de sector. Hierbij wordt nauw samengewerkt met verschillende partijen zoals onderwijs, gemeenten en zorgkantoor.

Ambities voor Noord-Holland Noord
Resultaten in Noord-Holland Noord