Sectorplannen

SectorplanPlus

De werkgelegenheid stijgt in de sector Zorg en Welzijn en het tekort aan professionals loopt op. De huidige én toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hiermee krijgen zorg- en welzijnsorganisaties de mogelijkheid om extra opleidingsactiviteiten te financieren, om daarmee (nieuwe) mensen aan te trekken en/of te behouden voor de sector. Subsidie uit het SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 en zal verdeeld worden over 4 tijdvakken. Meer en actuele informatie over het SectorplanPlus vindt u hier.

Het ministerie van VWS onderschrijft het belang van SectorplanPlus. ZWplus/SIGRA juicht deze belangrijke extra impuls toe en roept organisaties uit de regio op om mee te doen. ZWplus/SIGRA is contactpersoon voor de opleidingsprojecten met de werkgevers in de regio van Amsterdam tot en met Texel.

Op 20 december 2019 sloot de mogelijkheid om je als werkgever op te geven voor het vierde tijdvak van het SectorplanPlus. Mocht u geen aanvraag hebben gedaan, dan is het op dit moment niet meer mogelijk om in aaanmerking te komen voor subsidie van het SectorplanPlus. 

Heeft u vragen over de mogelijkheden van het SectorplanPlus of heeft u een aanvraag gedaan en heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met sectorplanplus@sigra.nl.

Sectorplannen 2014-2017

SectorplanPlus is een vervolg op de regionale sectorplannen 2014-2017 waarbij in september 2014 uiteindelijk 34 zorgorganisaties uit de regio’s Amsterdam, Amstelveen en Diemen en Noord-Holland Noord deelnamen. ZWplus heeft in deze periode voor Noord-Holland Noord een sectorplan gemaakt. Dit plan had betrekking op de deelsectoren verpleging en verzorging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Dit sectorplan had twee doelen. Het eerste doel was om medewerkers te trainen en te ondersteunen om hun competenties en hun weerbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen. Een tweede doelstelling was om medewerkers op een hoger niveau te scholen waardoor zij beter aansluiten bij de vraag en in de toekomst behouden kunnen worden voor de sector.

Inmiddels is dit project succesvol afgerond: ruim 7000 medewerkers zijn geschoold. Het resultaat was meer dan 100% realisatie terwijl 60% vereist was!

Lees meer in de brochure Arbeidsmarktfit door sectorplannen Zorg & Welzijn