Team ZWPlus

  • Uitwisselingsstages
Ingrid Sluijs

Management

ZWplus - Lisa Verhaar

Beleidsondersteuning en aanspreekpunt

  • Bestuurssecretariaat ZWplus
  • Projectleider RAAT regio Noord-Holland Noord
  • Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg NHN
Lotte Speelman SIGRA ZWplus

Arbeidsmarktonderzoek

Helma Marlet SIGRA Senior beleidsmedewerker

Onderwijs

Puck van de Vliet

Arbeidsmarktonderzoek

SIGRA - Sacha Bakker

Projectondersteuning

  • Sterk in je werk
  • Beeldvorming
  • SectorplanPlus