Werven met beleid

Doelstelling

Het in gezamenlijkheid oppakken van voorlichting om een realistisch beeld neer te zetten van de huidige zorg en welzijn en de zorg- en welzijnsprofessional. Ook
het aantrekken van jongeren voor de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en in de wijk, met name op hogere niveaus, is een aandachtspunt.

Activiteiten

  • Deelname aan de Studie-Experience (januari)
  • Ontwikkelen van nieuw voorlichtingsmateriaal
  • Organiseren van een decanenbijeenkomst
  • Verzorgen van voorlichting aan verschillende doelgroepen zoals leerlingen en decanen.
  • Deelname open dag in de Week van Zorg en Welzijn (maart)
  • Organiseren van diverse activiteiten op het gebied van voorlichting